Månad: mars 2017

Mersälj


Mersälj

När vi väl kommit igång arbetar vi aktivt med att öka era resultat och nå era uppsatta mål.

Insight


Insight

Setsale Insight har en bred erfarenhet av företags- och konsumentdata. Vi har tillgång till de största universe av data i norra Europa och kan tillhanda hålla alla typer av analyser, målgrupper, prediktiva matchningar, uppdatering av register för att i slutänden hitta era kunder.

Vår expertis är att vi säkerställer vem som är din kund imorgon!

Prissättning


Prissättning

Det finns flera olika ersättnings- modeller för vårt arbete. Vad passar er bäst?

Definiera


Definiera

Vi lär känna ert företag och alla era tekniska plattformar för att optimera vårt arbete.
Beskriv företagets och kund- tjänstens verksamhet samt förklara syfte och mål.

Administration


Administration

Vi säkerställer ditt behov kring ekonomiska redovisningar, förmedling till storkunder och återförsäljare. Låt oss administrera, hantera beställningar och fakturering.

Digital support


Digital Support

Vi har ung och digital personal som kan ge digital support på ett pedagogiskt vis till alla åldersgrupper. Vår supportavdelning utför digital support och hjälper era kunder att svara på frågor och hantera ärenden via mail, chatt eller sociala medier.

Försäljning


Försäljning

Genom telefon marknadsför och säljer vi produkter och tjänster till en målgruppsinriktad eller en slumpvis utvald person. Vi arbetar med såväl B2B- som B2Cförsäljning.

Kundservice


Kundservice med kunden i fokus

Vi hjälper ditt företag att ge information, ta emot reklamationer, ge teknisk information allt för att kunden ska bli nöjd. Att genomföra merförsäljning på ett sätt som kunden uppfattar som service är vår styrka. På så sätt kan er kundservice bli lönsam i stället för en kostnad.