Ord från

Ord från

Dagens nyheter

HARIS SERHATLIC

Kundservicechef
Bonnier News
@ B.N.

Setsale är en lyhörd och flexibel samarbetspartner som hjälper oss att utveckla vår kundserviceverksamhet genom tillgänglighet, service, merförsäljning och kvalitet. Detta frigör tid så att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet. Jag vill också lyfta SetSales förändringsbenägenhet som är viktig i utvecklingen av framtida kundservicetjänster som marknaden efterfrågar.

Haris Serhatlic | Kundservicechef Bonnier News @ B.N.