Digital support


Digital Support

Vi har ung och digital personal som kan ge digital support på ett pedagogiskt vis till alla åldersgrupper. Vår supportavdelning utför digital support och hjälper era kunder att svara på frågor och hantera ärenden via mail, chatt eller sociala medier.