Försäljning


Försäljning

Genom telefon marknadsför och säljer vi produkter och tjänster till en målgruppsinriktad eller en slumpvis utvald person. Vi arbetar med såväl B2B- som B2Cförsäljning.